Kata Pengantar Pengerusi

chairman


Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah (LKTNS) telah memainkan peranan penting dalam melaksanakan program transformasi luar bandar, terutama sekali selepas Kerajaan Negeri membuat keputusan mengkorporatkan operasi komersial agensi negeri itu pada tahun 1966.

Teras utama aktiviti LKTNS ialah pembangunan tanah luar bandar, khususnya bagi membantu kerajaan melaksanakan pelbagai program sosio-ekonomi, yang bertujuan mengurangkan insiden kemiskinan di Sabah. Langkah itu direalisasikan melalui pelaksanaan projek berimpak tinggi seperti Mini Estet Sejahtera (MESEJ) dan Geran Tanah Komunal.

Nyata sekali bahawa mengurangkan insiden kemiskinan di Malaysia, khususnya di Sabah, adalah usaha jangka panjang, berterusan serta berkait-rapat dengan program sosio-ekonomi Kerajaan Persekutuan dan Negeri, bertujuan membantu golongan kurang mampu keluar daripada garis kemiskinan, sekaligus mengimbangi jurang pertumbuhan ekonomi antara kawasan bandar dan luar bandar.

Saya yakin bahawa dengan pengalaman luas yang ada pada LKTNS dalam industri sawit, agensi itu mampu menggalas tugas dan tanggungjawab yang baharu dan mencabar itu dengan baik.

 

YB Datuk Seri Panglima Haji Abdul Rahim Ismail

Pengerusi


  Kata Pengantar Pengurus Besar

jazuli


Selamat datang ke laman sesawang rasmi Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah (LKTNS). Agensi negeri ini telah dilantik oleh Kerajaan Negeri untuk melaksanakan pembangunan tanah di kawasan luar bandar Sabah, untuk meningkatkan taraf sosio-ekonomi masyarakat luar bandar, termasuklah para petani kecil.


Demi mencapai hasrat Kerajaan itu, LKTNS mengamalkan ketelusan dalam pengurusan dan pelaksanaan tugas dan peranan yang diamanahkan oleh Kerajaan itu. Maklum balas yang membina daripada khalayak umum adalah dialu-alukan, khususnya sebagai tanda sokongan ke atas usaha-usaha yang dijalankan oleh Kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar.

 

 Haji Jazuli W. Sunarto

Pengurus Besar

 

                     

Copyright © 2017 Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah (LKTNS). All Rights Reserved.