Kata Pengantar Pengurus Besar

jazuli


Selamat datang ke laman sesawang rasmi Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah (LKTNS). Agensi negeri ini telah dilantik oleh Kerajaan Negeri untuk melaksanakan pembangunan tanah di kawasan luar bandar Sabah, untuk meningkatkan taraf sosio-ekonomi masyarakat luar bandar, termasuklah para petani kecil.


Demi mencapai hasrat Kerajaan itu, LKTNS mengamalkan ketelusan dalam pengurusan dan pelaksanaan tugas dan peranan yang diamanahkan oleh Kerajaan itu. Maklum balas yang membina daripada khalayak umum adalah dialu-alukan, khususnya sebagai tanda sokongan ke atas usaha-usaha yang dijalankan oleh Kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar.

 

 Haji Jazuli W. Sunarto

Pengurus Besar

 

                     

Copyright © 2017 Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah (LKTNS). All Rights Reserved.