Sinua

Ladang Sinua terletak di kaki Gunung hutan simpan Trus Madi (FMU-10). Ladang ini pada mulanya telah dilancarkan di bawah program PII oleh pihak LKTNS atau dikenali sebagai ‘Inisiatif pelaburan persendirian’. Projek pembangunan Ladang Sinua adalah dibiayai oleh pelabur tempatan dan rakan kongsi, di mana keuntungan daripada pelaburan adalah dikongsi bersama dengan 70:30 pembahagian. Dalam perjanjian, pihak LKTNS mendapat 30% perkongsian sebagai pemegang amanah yang akan di kongsi seterusnya bersama penduduk persekitaran.


Kembali

                     

Copyright © 2017 Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah (LKTNS). All Rights Reserved.