Binakaan, Tinagalan and Bongawong Schemes

Skim Binakaan, Tinagalan dan Bongawong adalah projek usaha sama antara pihak LKTNS dan komunity perserta. Skim ini telah dirasmikan dan dibuka pada tahun 2004 bersama sebanyak 210 peserta dan 133 pekerja ladang. Skim-skim ini telah dimulakan oleh LKTNS merangkumi sebanyak 240 peserta daripada Binakaan, Bayango dan kampong Susulat yang telah setuju tanah-tanah mereka dibangunkan dengan pembayaran yuran pengurusan sebanyak 7.5% kepada LKTNS. Yuran pengurusan ini adalah diambil daripada pendapatan kasar peserta yang berkuat kuasa pada thaun ke-7 penanaman sampai tamat tarikh kontrak persetujuan.


Kembali

                     

Copyright © 2017 Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah (LKTNS). All Rights Reserved.