PERLADANGAN

Sehingga kini, LKTNS mengurus sebanyak 36 ladang yang terdiri dari ladang peneroka, ladang peserta dan ladang MESEJ. Bermula tahun 2014, LKTNS turut diberi mandat oleh Kerajaan Negeri untuk melaksanakan pembangunan Geran Komunal dan telah mendapat pembiayaan dari Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW).